Archive for May 12th, 2005

Cornell üniversitesinde ilginç bir robot çalışması yapılmış. İlgili video burada